live tv

now on

tv

Halat ke banwar se....

Halat ke banwar se kia Rania ko nikal paye ga Fahad ka ehsas-e-nidamat.

Dekhiye Aik Thi Raniya Friday raat 8:00 baje.